Sponsoring FAQ

Wat zouden jullie moeten weten over: sponsoring!

Binnen onze vereniging blijken er nog steeds veel vragen en onduidelijkheden te zijn ten aanzien van sponsoring. In dit schrijven willen we vanuit de sponsorcommissie hier verder uitleg over geven en proberen om op een aantal vragen antwoord te geven.

Wat is sponsoring?

Een sponsor is een persoon of organisatie, die een activiteit, een individu, een gebeurtenis of een groep personen steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen in ruil voor publiciteit als tegenprestatie.

Wat is sponsoring voor KV Sparta?

Op dit moment is sponsoring met ruim 25% een belangrijke inkomstenbron voor KV Sparta.

Waar komt dit vandaan?

KV Sparta heeft op dit moment 3 hoofdsponsors (IMC, Sport 2000 en Aarding) en ongeveer 70 subsponsors.

Welke vormen van sponsoring kent KV Sparta?

Tijden veranderen en in principe kent KV Sparta geen vaste pakketten meer. Een sponsor kiest voor promotie op kleding (shirts, trainingspakken), reclame borden, vlaggen (baniers), een evenement of een combinatie van deze. Daarnaast promoten we sponsors via Social media (Twitter, Facebook), website en op de schermen in de kantine.

Hoe werkt sponsoring binnen KV Sparta?

Een sponsor meldt zich aan of wordt actief benaderd door de leden of sponsorcommissie. Vervolgens volgt een gesprek tussen potentiele sponsor en sponsorcommissie om samen te bepalen op welke manier maximaal reclame gemaakt kan worden voor de sponsor. Hierin geldt de uitspraak: “Wie betaalt, die bepaalt!”. De sponsor kiest een team en er wordt in overleg op maat een sponsorpakket opgesteld voor een bepaalde termijn. Gemiddeld is dit voor een periode van 3 jaar, maar dit kan ook 1 jaar of zelfs 5 jaar zijn. De sponsor betaalt een overeengekomen bedrag per jaar aan de club. KV Sparta schaft hiervoor de middelen zoals shirts, reclameborden enz. aan zoals overeengekomen.

Kan een sponsor ook alleen shirts aanschaffen voor een team en deze voorzien van zijn/haar bedrijfslogo?

Zoals al eerder aangegeven zijn sponsorgelden een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze club. Naast de aanschaf van shirts of andere kleding verwachten wij ook een financiële bijdrage van de sponsor. Deze financiële bijdrage wordt gebruikt om de club draaiende te houden en hiervoor middelen aan te schaffen waarmee onze spelers maximaal kunnen genieten van het korfbal. In veel gevallen wordt een overeenkomst afgesproken voor een aantal jaren.

Het is niet eerlijk dat alle aandacht en sponsorgelden besteed worden aan de eerste teams!

Als vereniging hebben we hier in geen keuze in en wordt de hoeveelheid en vorm van sponsoring voor een groot deel bepaald door de sponsor. In veel gevallen is de sponsor op zoek naar die teams die voor de sponsor het meeste exposure gaan opleveren. Zo spelen eerste teams vaak hoofdklasse korfbal, wat betekent dat men door heel Nederland speelt. Met sponsoring van deze teams wordt maximale promotie bereikt. Uiteraard proberen we als sponsorcommissie hier enige sturing in te geven, maar de sponsor kiest uiteindelijk.

Waarom heeft het ene team een sponsor en het andere niet?

In veel gevallen weet zoon of dochter één van de ouders met een eigen bedrijf over te halen om het team waarin zoon of dochter speelt, te gaan sponsoren. Op dat moment worden shirts aangeschaft door de sponsor en hoeft er door de spelers (ouders) zelf geen shirt aangeschaft te worden. Daarnaast is de sponsorcommissie voortdurend aan het lobbyen om voor ieder team een sponsor te zoeken, echter sponsoren liggen helaas niet voor het oprapen. Initiatief ligt vaak in de teams zelf.

Wanneer moet ik wel een shirt aanschaffen/wanneer hoef ik geen shirt aan te schaffen?

Als u zoon of dochter in een team komt te spelen waar shirt sponsoring beschikbaar is, dan wordt er gebruik gemaakt van deze shirts. In veel gevallen worden de shirts verstrekt in een team tas waarbij volgens een was planning de shirts binnen het team blijven gedurende het seizoen. In de situatie waarbij geen shirtsponsor is voor het desbetreffende team dienen de leden of ouders zelf een shirt aan te schaffen a € 25 bij KV Sparta kledingcommissie. Wit broekje, rokje en/of kousen kunnen bij iedere winkel in sport artikelen worden aangeschaft.

Ik vind dat de club een shirt dient aan te schaffen voor onze kinderen!

De club is van ons allemaal. Bij iedere vereniging zal je als nieuw lid zelf je kleding en/of eventuele sport middelen moeten aanschaffen zoals schoenen, een racket of helm. Als vereniging hebben we niet de middelen om dit voor alle leden te doen. Algemene sponsorgelden worden gebruikt om o.a. de vaste lasten van de club te betalen, maar ook te zorgen voor een goed speelbaar veld, ballen en korfbalpalen.

Hoe kan ik een sponsor aandragen?

Indien iemand in uw omgeving aangeeft als sponsor te willen aantreden voor de vereniging of voor het team waarin uw kind speelt, kunt u deze informatie doorgeven aan de KV Sparta Nijkerk sponsorcommissie sponsorcommissie@spartakorfbal.nl .
We nemen z.s.m. contact op met de potentiële sponsor.

Wat gebeurt er als het sponsorcontract afloopt?

Sponsorcontracten worden altijd voor hele seizoenen afgesloten. Aan het eind van het seizoen bekijkt de sponsorcommissie alle contracten. Indien een contract afloopt wordt contact gezocht met de sponsor en gevraagd om het contract te verlengen. Indien de sponsor niet wil verlengen worden de shirts uit de omloop gehaald en eventueel geschonken aan een goed doel.

Als sponsoring zo belangrijk is, kan ik helpen?

Zonder sponsoring geen korfbal! Het zou geweldig zijn als alle leden voortdurend op zoek zouden zijn naar potentiële sponsors. Bij ieder signaal van een potentiële sponsor kan direct de sponsorcommissie worden opgeschakeld. Daarnaast zijn we binnen de sponsorcommissie voortdurend op zoek naar actieve mensen die sponsors weten te interesseren voor onze club.

Mocht u t.a.v. bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, stuur gerust een email naar: sponsorcommissie@spartakorfbal.nl