Terugblik vrijwilligerscampagne “Samenwerken” (meer dan 50 extra vrijwilligers!)

Door • 25 juni 2015 • Categorie: Bestuur

Afgelopen twee maanden  moet het jullie een keer opgevallen zijn; de campagne rondom het werven van nieuwe vrijwilligers voor Sparta.

Allereerst ontving iedereen een persoonlijke brief. In deze brief was niet expliciet opgenomen dat ieder lid de brief toegezonden kreeg. Daardoor voelden een aantal van onze vrijwilligers zich ten onrechte aangesproken. Dit was niet de bedoeling, excuses daarvoor!
Daarnaast wekte de extra contributie voor leden die geen vrijwilligers bijdrage willen leveren (we gebruikten daarvoor de term sanctie) in sommige gevallen weerstand op. We hebben dit benoemd omdat we iedereen op de hoogte wilden stellen van het besluit hieromtrent in de ledenvergadering van november 2014. De inzet van het bestuur was echter vooral gericht op het stimuleren van (ouders van jeugd) leden om “samen” de club draaiende te houden en allemaal onze bijdrage hieraan te leveren.

Daarom zijn wij op een tweetal zaterdagen met fly-ers rond het veld actief geweest. Aanvullend hierop hing er een grote ledenlijst in de kantine, waarop per lid zichtbaar was welke vrijwilligersfunctie hij of zij verricht (of juist niet). Voor jeugdleden was zichtbaar of ouders reeds een taak vervullen.

Inmiddels zijn de resultaten zichtbaar. De campagne heeft wat stof tot bewegen gebracht, maar inmiddels geleid tot ruim 50 extra  vrijwilligers! Het bestuur is erg blij met deze extra hoeveelheid mensen. Dit maakt het weer een stuk makkelijker om alle werkzaamheden binnen de vereniging te kunnen verrichten.

Slechts een beperkt aantal leden is nog niet geregistreerd als vrijwilliger. Wij zullen hen nog benaderen en vragen of zij ook een vrijwilligerstaak op zich willen nemen.

Aanvulling bestuur
De actie heeft ook geleid tot een tweetal nieuwe bestuursleden. Marlinda van Dijk is bereid gevonden om  als algemeen lid toe te treden tot het bestuur. Zij gaat de coördinatie verzorgen van allerlei zaken die niet direct binnen een bepaalde commissie te beleggen zijn. Daarnaast zal zij de totale database met vrijwilligers gaan beheren.
Rachel Gerritsen-Adema wil de rol van secretaresse gaan overnemen van Angeline Bakker. Angeline neemt in het najaar namelijk afscheid van het bestuur.
We zijn blij dat we Marlinda en Rachel in de eerstvolgende ledenvergadering kunnen voordragen als nieuwe bestuursleden. Een mooi succes van onze campagne! Beiden zullen per direct gaan meedraaien binnen het bestuur.

Commissies op de hoogte
De verschillende commissie voorzitters zullen binnenkort op de hoogte worden gebracht van de extra aanmeldingen. Hiermee kunnen zij zich zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe seizoen en de nieuwe vrijwilligers inwerken op hun taken.