Onze vereniging

Korfbal in Nijkerk bestaat al heel lang. In 1948 werd op 1 juni bij de toenmalige Sportvereniging Sparta een afdeling korfbal opgericht. Met ongeveer 35 leden was dit de herintroductie van het korfbalspel in onze stad. Het verliep niet altijd even voorspoedig met het ledenaantal (na vijf jaar nog 13 leden over) en er werd aan stoppen gedacht. Gelukkig voor ons is dat toen niet gebeurd en vijf jaar later waren er al weer 81 leden en het ledental is daarna, met uitzondering van een enkel jaar, blijven groeien tot de ongeveer 300 leden en donateurs van het seizoen 2004-2005.

In 1956 werd gestart met het organiseren van een schoolkorfbaltoernooi. Er namen 24 twaalftallen deel, er werd nog met drie vakken gespeeld. Een hoogtepunt werd bereikt in 1971 met een deelname van 96 ploegen. Enige jaren later werd op wens van de scholen gestopt met dit toernooi, maar gelukkig heeft deze periode niet zo lang geduurd. Momenteel is schoolkorfbal in Nijkerk weer iets waar zeker door de kinderen naar wordt uitgekeken. Op 29 juni 1993 splitste de SV Sparta zich op in verschillende zelfstandige sportverenigingen en sinds die datum bestaat dus de korfbalvereniging Sparta. Omdat er in Nederland meer verenigingen zijn met die naam wordt in de overzichten e.d. van het KNKV onze vereniging altijd aangegeven Sparta (N), iets wat ook op de wedstrijdformulieren is terug te vinden. Sportief gezien is onze vereniging al vele malen van klasse gewisseld. Momenteel speelt het eerste senioren team op het veld en inde zaal in de eerste klasse.
Behalve door de leden wordt er ook door een groot aantal ouders veel tijd gestoken in onze vereniging. Zij nemen deel aan commissies, rijden naar de uitwedstrijden of treden op als begeleider van een team.

De korfbalvereniging Sparta heeft drie ereleden:
De heren W.D. van Rootselaar († 2015) en H. Walet († 2007), beiden vanaf de oprichting betrokken bij het korfballen, en dhr. H. Doppenberg,

Verder is er een aantal Spartaleden benoemt tot lid van verdienste:
Dhr. G. Krijkamp († 2009), dhr. N. Fiegen, dhr. D. Jansen († 2016), dhr. P. van Hofwegen, dhr. B. Houtman, mw. B. Fiegen en mw. S. Ruitenbeek.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij:

Korfbalvereniging Sparta Nijkerk
T.a.v. Christel Barends
Postbus 1159
3860 BD Nijkerk
of via e-mail: ledenadministratie@spartakorfbal.nl

Dit is ook het adres voor alle wijzigingen met betrekking tot spelen, opzeggen etc.