Contributies

Contributie per jaar per 01-01-2016

     
Contributie per kwartaal     kledingplan   TOTAAL
Senioren (vanaf 19 jaar)  € 61,40 € 5,00 € 66,40
Junioren (vanaf 16 jaar)  € 49,80 € 5,00 € 54,80
Aspiranten (vanaf 12 jaar)  € 38,65 € 5,00 € 43,65
Pupillen (vanaf 6 jaar)  € 32,90 € 5,00 € 37,90
Kangoeroes  € 15,00 € 15,00
Niet spelende leden betalen de helft van de
contributie van de eigen leeftijdscategorie
Contributie per jaar
Donateurs (alleen lid KV Sparta)  € 25,00 € 25,00
Donateurs (inclusief lid KNKV)  € 35,00 € 35,00

Bijzonderheden
Scheidsrechters die voor de club fluiten betalen geen contributie wanneer zij geen vergoeding krijgen. Krijgen zij wel een vergoeding ( P. kuyer ) dan betalen zij 50% van een spelend lid.
* Niet spelende leden (bijvoorbeeld i.v.m. blessures) dienen voorafgaand aan
het kwartaal de ledenadministratie te vermelden dat zij niet gaan spelen.
Mits dit voor de 1e dag van het kwartaal is gemeld, zijn zij voor dat
kwartaal de helft van de contributie verschuldigd.
* De leeftijd per 1 oktober van een kalenderjaar is bepalend voor de leeftijd
per categorie (Richtlijn KNKV).
* Zaalleden en spelers in het midweekteam zijn 75% van de contributie van senioren verschuldigd.
– Voor vragen inzake de inning van contributies kunt u contact opnemen met Gera Prins, telefoon 033-2454429
email henkprins@solcon.nl

Betaalwijze

1. Via incasso
Nieuwe leden moeten instemmen met een incasso-machtiging (op het aanmeldingsformulier
dient een bank- of gironummer vermeld te worden voor contributie-incasso). Incasso vindt in
de eerste maand van het kwartaal plaats.

2. Via acceptgiro
Deze betaalwijze is uiterst bewerkelijk voor de penningmeester en kostbaar (acceptgiro
aanmaken, versturen, betalingen nalopen, herinneringen, enz). Aan bestaande leden die
toch per acceptgiro wensen te betalen, zal € 2,50 aan administratiekosten in rekening
worden gebracht.

Opzegging
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Afmelding moet
voor 1 mei van het jaar binnen zijn bij het Secretariaat K.V. Sparta t.a.v. Rachel Gerritsen-Adema,
Postbus 1159, 3860 BD NIJKERK of via ledenadministratie@spartakorfbal.nl.
Bij tussentijdse beëindiging (gedurende het seizoen) bent U voor de resterende kwartalen de
contributie verschuldigd van een Niet-spelend lid, zijnde de helft van de contributie van de
betreffende leeftijdscategorie, tot het einde van het seizoen.