Bestuur

Het Bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen en zijn te bereiken via bestuur@spartakorfbal.nl

@
Voorzitter vacant
@
Secretaris vacant
@ Marlinda van Dijk – Intern Coördinator 06 – 46112302
@
Henk Luigjes – Financiën 033 – 2461148
@ Sponsorcommissie & PR vacant
@ Henk Buitink – Accommodatie en Materiaal 033 – 2459712
@ José Snoek-Charmant – Technische zaken 06 – 27434973

Zolang de functie van secretaris nog niet is vervuld neemt Rachel Gerritsen-Adema deze taken waar.
Zij is te bereiken op: 06-36498270 e-mail: kvspartanijkerk@gmail.com.

groepsfotobestuur - verkleind

Meer over de bestuursleden

Marlinda:

Ik ben Marlinda van Dijk en sinds december 2015 de intern coördinator binnen het bestuur van Sparta Korfbal. Vanaf 2001 lid bij Sparta Korfbal en de jeugd doorlopen. Tijdens deze korfbaljaren ben ik veel actief (geweest) in veel vrijwilligersfuncties. Om deze reden ben ik ook als intern coördinator in het bestuur getreden, waarbij ik de spil zal zijn tussen het bestuur en de commissies. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor alle interne zaken, waar niet direct een commissie voor te noemen is. Ik zie het als een leuke uitdaging, waar nog veel winst te behalen is.

Henk:

Ik ben Henk Luigjes en sinds december 2012 maak ik deel uit van het bestuur, eerst met als portefeuille technische zaken en daarna vanaf december 2015 als penningmeester.
Dit houdt in dat ik de financiële gegevens van onze vereniging beheer. Onder andere door het opstellen van de jaarcijfers en begrotingen, het beheren van de ontvangsten en de uitgaven en het beheren van de kas en bankrekeningen. Ik kan dit niet zonder de hulp van 2 onmisbare personen die mij op een geweldige manier ondersteunen. Dit zijn Helga Lam voor de vastlegging van de debiteuren en de crediteuren in de financiële administratie en Gera Prins voor de incasso en controle van de contributie en donateurs en het vastleggen van de mutaties van de bank in de financiële administratie. Onze belangrijkste taak is de financiële positie van de Club op orde ( positief ) te houden en daarnaast, samen met het bestuur , te werken aan een verbetering van de sportieve en financiële positie van de club zodat de financien in de pas blijven lopen met het beleidsplan 2020.
Email: h.luigjes@kpnmail.nlTel. : 06-53690938

Henk:

Henk BuitinkIk ben Henk Buitink sinds november 2012 zet ik mij voor de vereniging in op het gebied van gebouwen, materialen en aanhuur van accommodaties. Wij als bestuur hebben van de leden een prachtige uitdaging gekregen om de weg voor te bereiden naar ons doel voor 2020  „Sparta Korfbal in de hoofdklasse”. Natuurlijk wordt het doel bereikt door de spelers zelf, maar ook materialen en de accommodatie speelt hier een belangrijke rol in. Naast dit toekomstbeeld is het minstens net zo belangrijk dat alle spelende leden zonder problemen hun balletje kunnen spelen. Ons team, zorgt hier voor.

Email : H.buitink3@chello.nl
Tel.: 033 – 2459712